Mânăstirea Cetăţuia Iaşi – Cetăţuia Monastery of Iasi

Istoricul mânăstirii:

Biserica Mânăstirii Cetăţuia construită în perioada 1669-1672 de către domnitorul Gheorhe Duca, fostă reşedinţă de vară a Voievozilor şi Mitropoliţilor Moldovei. Adăpost de lucru al Mitropolitului Dosoftei şi învăţatului Dimitrie Cantemir, având şi o tipografie ajunsese în timpul din urmă în stare de părăsire, îndeosebi, Palatul Domnesc, Sala Gotică şi gospodăria erau in completă ruină.
Aşadar, prin stăruinţa Inalt Prea Sfinţiei sale Dr. Pimen Georgescu Mitropolitul Moldovei, clădirile vechi au fost refăcute de Comisiunea Monumentelor Istorice, inaugurându-se cu deosebită solemnitate în octombrie 1911 de Regele Carol I, venit la Iaşi cu familia regală pentru serbarea Jubileului Universităţii, cu care prilej s-a pus temelia noilor chilii mânăstireşti.
Biserica, precum şi încăperile mânăstirei, care au servit ca spital pentru răniţii din Primul Război, în care armata noastră sub conducerea Regelui Ferdinand I, a luptat cu mari jertfe pentru eliberarea şi integrarea neamului, au fost din nou reparate în timpul domniei tânărului Rege Mihai I. Ajunsă o ruină la sfârșitul secolului al XIX-lea, mănăstirea a fost restaurată în perioada interbelică la inițiativa istoricului Nicolae Iorga.

Așezată pe un deal înalt și râpos din partea de sud a Iașului, de unde se poate vedea o frumoasa panoramă a orașului, Mănăstirea Cetățuia domină peisajul prin silueta sa zveltă, străjuită de un turn impozant și împrejmuită cu un zid de piatră măcinat de vreme. Ea a fost construită de la început ca un complex fortificat medieval capabil să ofere domnitorului și boierilor un reazem pentru o rezistență înarmată împotriva invadatorilor. Aici a funcționat o tiparniță cu litere grecești, adusă de la Veneția.

History monastery:

Fortress Monastery Church built between 1669-1672 by Prince Gheorhe Duca, former summer residence of the Metropolitans Voievozilor and Moldova. Metropolitan Housing Working Dosoftei and scholar Dimitrie Cantemir, having a printing press during the latter had to leave the state, particularly, Royal Palace, Gothic Hall and the household were in complete ruin.
Thus, the persistence of His Eminence Metropolitan of Dr. Pimen Georgescu, the old buildings have been restored by Commission for Historical Monuments, inaugurându themselves with great solemnity in October 1911 by King Carol I, Iasi royal family came to Jubilee celebrations University with the opportunity to set the foundation of new monastic cells.
Church and Monastery premises, which served as a hospital for wounded in War, in which our army under King Ferdinand I, fought with great sacrifices for the liberation and integration of the nation, were again repaired during the reign of the young King Mihai I became a ruin in the late nineteenth century, the monastery was restored at the initiative interwar historian Nicolae Iorga.

Situated on a high hill and steep in the south of Iasi, where you can see a beautiful panorama of the city, fortress monastery dominates the landscape by its slender silhouette, surrounded by an imposing tower and surrounded by a stone wall since ground. It was built from the start as a fortified complex medieval prince and boyars able to provide a support for armed resistance against the invaders. Here there was a printing press with Greek letters brought from Venice.

cet 1

2009_06070148

cet 2

cet 3

2009_06070138

2009_06070144

Update – decembrie 2010

1112240065

cetatuia 4

cetatuia 5

cetatuia 6

cetatuia 7

cetatuia 8

1112250099

1112250100

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s