Mânăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus – Saturday Brâncoveanu Upper Monastery

Istoricul manastirii:

Mănăstirea Sâmbăta de Sus, cunoscută și sub denumirea Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, este un așezământ monahal de călugări. Inițial, a avut o biserică de lemn având dublu hram (Adormirea Maicii Domnului și Izvorul Tămăduirii), fiind construită în 1657, din inițiativa vornicului Preda Brâncoveanu. Între anii 1696 – 1707 s-a construit o biserică de zid, prin grija domnitorului Constantin Brâncoveanu. Picturile murale interioare au fost executate în 1766, de zugravii Ionașcu și Pană. Mănăstirea a fost dărâmată cu tunul de generalul habsburgic Preiss în 1785, în timpul răzmerițelor religioase din Ardeal.

Mitropolitul Nicolae Bălan a început restaurarea bisericii în anul 1926, iar sfințirea a fost făcută în 1946, în timpul lui Mihai I, Regele Românilor, al cărui portret îl putem vedea pictat în interiorul bisericii, Regele Mihai I, fiind un al doilea ctitor al mănăstirii.
În primii ani ai comunismului din România, portretul regelui fusese acoperit cu un strat de var, devenind invizibil, întrucât se dorea ștergerea oricăror referiri la monarhia română silită să se exileze în Lumea Liberă. Portretul Regelui Mihai I este din nou vizibil începând din primii ani după accederea la putere a lui Nicolae Ceaușescu.

Stareții Mănăstirii au fost:

1. Protosinghel Arsenie Boca – între anii 1940 și 1944
2. Arhimandrit Serafim Popescu – între anii 1944 și 1954
3. Arhimandrit Ioan Dinu – între anii 1955-1971
4. Arhimandrit Veneamin Tohaneanu – între anii 1971-1993
5. Arhimandrit Irineu Duvlea – între anii 1993 și 2000
6. Arhimandrit Urs Ioan Ilarion – din 7 dec 2000 – prezent

La Mânăstire se află fântâna IZVORUL TĂMĂDUIRII datând din veacul XVI. Restaurată de Mitropolitul Nicolae Bălan în anul 1932. A fost împodobita din nou în anul 1976 cu binecuvantarea I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolaie Mladin şi din iniţiativa staretului Arhimandrit Veniamin Tohaneanu şi soborul. Pictura a fost executată de Timotei T. şi Flesaru P.

Sfântul românilor Părintele Arsenie Boca s-a născut în localitatea Vaţa de Sus judeţul Hunedoara în 29 septembrie 1910 cu numele Zianu Boca. In iunie 1939 se închinoviază la Mânăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus. La 3 mai 1940 are loc tunderea în monahism când primeşte numele de Arsenie.

 

History monastery:

Saturday the Upper Monastery, also known as Upper Saturday Brancoveanu Monastery is a monastic monks. Initially, he had a wooden church with dedication double (Assumption and Healing Spring), built in 1657, the initiative magistrate Preda Brancoveanu. Between 1696 – 1707 they built a church wall by Prince Constantin Brancoveanu care. Interior murals were executed in 1766, the painters Ionaşcu and up. The monastery was demolished by Habsburg General gun Preiss in 1785, during religious riots in Transylvania.

Metropolitan Nicolae Balan restoration of the church began in 1926 and the dedication was made in 1946 during the reign of Michael I, King of Romania, whose portrait he painted inside the church we see King Michael I, being the second founder of the monastery .
In the early years of communism in Romania, the portrait of the king was covered with a layer of lime, becoming invisible, as they wanted deleting any references to Romanian monarchy forced into exile in the Free World. Portrait of King Michael I is again visible since the first years after accession to power of Nicolae Ceausescu.

Monastery abbots were:

1. Protosinghel Arsenie Boca – between 1940 and 1944
2. Archimandrite Seraphim Smith – between 1944 and 1954
3. Archimandrite John Dinu – between 1955-1971
4. Archimandrite Veneamin Tohaneanu – between 1971-1993
5. Archimandrite Irenaeus Duvlea – between 1993 and 2000
6. Archimandrite Hilarion John Bear – from December 7, 2000 – present

At Healing Spring Monastery is well dated XVI century. Metropolitan Nicolae Balan restored in 1932. It was adorned again in 1976 with the blessing of His Eminence Metropolitan Nicolae Mladin and the initiative of Dr. Abbot Archimandrite Veniamin Tohaneanu and council. The painting was done by Timothy T. and P. Flesaru

Holy Roman Boca Father Arsenie was born in Hunedoara county town of Upper Vaţa September 29, 1910 in Boca Zianu name. In June 1939 remains Saturday Brâncoveanu Upper Monastery. On May 3, 1940 tonsure occurs when it receives the name of Arsenie.

SAM 1

SAM 2

2009_06070189

SAM 3

sam 4

sam 5

sam 6

sam 7

sam 8

sam 9

sam 10

sam 11

sam 12

sam 13

Spre Izvorul Părintelui Arsenie Boca – For Spring Father Arsenius Boca

2009_06070284

sam 14

sam 15

sam 15

sam 16

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s