Mânăstirea Bucium Hramul ,,Schimbarea la Faţă” judetul Brasov – Bucium monastery patron,, Transfiguration ” county Brasov

Istoricul manastirii:

Mănăstirea sfintelor și ortodoxe românești tradiții, lăcașul de cult este osândit flăcărilor în 1761 când monahi, parte ai locului, parte căutând adăpost în fața vitregiei vremurilor, ard odată cu vechea biserică.

În 1928, Regina Maria purcede împlinirii unui îndrăzneț și amplu proiect, menit să edifice pe locul vechii Mănăstiri Bucium, Mănăstirea “Întregirea Neamului”, însă timpurile interbelice îi răpesc sorții de izbândă.

Pronia Cerească se face auzită în 1953, când rugămintea credinciosului “Moș Ilie”, însoțit de tânăra familie Șandru, aduce binecuvântarea și aprobarea de construcție a bisericii de la Bucium, iscălită cu dragostea și harul Înalt Prea Sfinției Sale, Mitropolitul Bălan.

De astă dată însă, opresiunea regimului comunist se resfrânge nefast, îngrădind drumul spre zidire. Trebuind “cu prețul vieții” să ridice mănăstirea, familia Șandru vede strădania de jumătate de veac împlinindu-se în 1990, când I.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolit al Ardealului apreciază și aprobă inițiativa întru zidirea Mănăstirii Bucium, iar apoi, la 6 august 1995 se sfințește Biserica între timp înălțată. Truda și rugăciunea obștii, sub binecuvântarea ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române, încununată de dragostea credincioșilor și eforturile “Doamnei de la Mănăstire” au continuat cărămidă după cărămidă, înălțarea și îngrijirea întreg ansamblului mănăstiresc.

Pozele sunt din 2009, de atunci sigur s-a mai schimbat ceva.

History monastery:

Romanian Orthodox monastery and holy traditions, place of worship is condemned flames in 1761 when monks, part of the place, some seeking refuge in the hostilities times, burning with the old church.

In 1928, Queen Mary proceeds fulfillment of a bold and comprehensive project designed to build on the site of the old monastery Bucium Monastery “completion Nation”, but times interwar kidnap her fate to fail.

Heavenly providence is heard in 1953, when the believer request “Father Elijah” accompanied by the young family Sandru brings blessing and approval of the church building from Bucium iScala with love and grace of His Eminence, Metropolitan Balan.

This time, however, the communist oppression is bad resfrânge, banning road to building. Must “at the cost of” raising the monastery, the family sees the effort Şandru fulfilling half a century in 1990, when Archbishop Dr. Anthony Plămădeală, Metropolitan of Transylvania fully appreciates and endorses the monastery building Bucium and then on 6 august 1995 sanctifies the Church meanwhile raised. Toil and prayer congregation, under the blessing of the Romanian Orthodox Church hierarchs, faithful love and efforts crowned “Lady of the Cloister” continued brick by brick, ascension and care throughout the whole monastery.

The pictures are from 2009, then surely something has changed.

BUCIUM 1

bucium 2

bucium 3

bucium 4

bucium 5

bucium 6

Advertisements

One thought on “Mânăstirea Bucium Hramul ,,Schimbarea la Faţă” judetul Brasov – Bucium monastery patron,, Transfiguration ” county Brasov

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s